spravca-zupnych-komunikacii-zacina-s-revitalizaciou-cesty-v-lozorne

Správca župných komunikácií začína s revitalizáciou cesty v Lozorne

Vo štvrtok 20. 7. 2023 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja rozbieha revitalizáciu cesty II/501 v obci Lozorno. Začiatok úseku je v križovatke s cestou I/2 a pokračuje celým intravilánom obce Lozorno. Celková dĺžka opravovaného úseku je 2,6 km.

V rámci rekonštrukcie bude uskutočnené odfrézovanie nevyhovujúcej 10 cm asfaltovej vozovky a realizácia nových asfaltobetónových vrstiev vozovky v mieste výskytu trhlín vystužených geomrežou zo sklenených vlákien. Následne sa potom uloží modifikovaná ložná a obrusná vrstva v celkovej hrúbke 10 cm. Revitalizácia vozovky zahŕňa aj výmenu pôvodných žľaboviek s cieľom sfunkčniť povrchové odvodnenie cesty. Vozovka rekonštrukciou získa novú pevnosť a odolnosť voči zaťaženiu, ako aj poveternostným vplyvom.

Vzhľadom na rozsah prác bude v opravovanom úseku cesty čiastočne obmedzená doprava, riadená regulovčíkmi. Plánované ukončenie prác sa predpokladá koncom augusta 2023, čo umožní obnovenie plynulej cestnej premávky.

Foto: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja