V rozhovore Mgr. Petra Pavelk…

“Veľa rodičov v Bratislave si nesprávne myslí, že len gymnáziá sú poriadne školy.” by Veľa rodičov v Bratislave si nesprávne myslí, že len gymnáziá sú poriadne školy.

V rozhovore Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, ktorá sídli na Vranovskej ulici v Bratislave. O súčasnej covidovej situácií v škole, odboroch, ktoré sa dajú na škole študovať či budúcnosti tejto inštitúcie.