ako-nahlasit-poruchu-verejneho-osvetlenia?-mesto-senec-ma-jednoduchu-pomocku

Ako nahlásiť poruchu verejného osvetlenia? Mesto Senec má jednoduchú pomôcku

V prípade, ak nesvieti verejné osvetlenie – jedna lampa alebo dokonca celá ulica, tu sú na výber najrýchlejšie cesty, ako poruchu oznámiť pre okamžité riešenie:

  1. Na stožiari verejného osvetlenia sa nachádza QR kód – pomocou mobilného telefónu tak nahlásite konkrétnu poruchu. Môžete pridať aj poznámky, ak potrebujete doplniť informácie.
  2. Jednoducho zavoláte na Mestskú políciu 159 a nahlásite, kde je porucha.
  3. Oznámite poruchu zamestnancom mesta – ideálne Tiborovi Časnému, ktorý má verejné osvetlenie na starosti.

Za posledné týždne sa poruchy verejného osvetlenia riešili cez sociálne siete – to nie je ideálny spôsob aj preto, lebo mesto sa k informácii dostane neskôr.

Aké poruchy sa riešili posledné dni?

Kalinčiakova a Jánošíkova – o 18:47 poruchu nahlásila Mestská polícia. Vyslaný technik poruchu odstránil o 20:30.

Ide o časť so vzdušným elektrickým vedením, kde občas dochádza ku skratovaniu káblov. Tento raz bol konkrétne spletený vodič vzdušného vedenia. Bolo by ideálne, ak by boli všetky tieto káblové vedenia v zemi, veľa však závisí od ZSE Distribúcia, bez ktorej nemá zmysel takúto zmenu robiť. Mesto napríklad takúto zmenu žiada 4 roky na Boldockej ulici.

Nová Tehelňa – problém s poruchami verejného osvetlenia rieši developer (v tomto prípade ATOPS). Verejné osvetlenie nie je odovzdané do majetku mesta a mesto nesmie investovať do cudzieho majetku.