bratislavska-regionalna-dotacna-schema-pokracuje-aj-v-tomto-roku.-dotacie-budu-sluzit-na-podporu-mladeze-a-sportu,-kultury-a-turizmu,-ako-aj-zivotne-prostredie-a-rozvoj-vidieka

Bratislavská regionálna dotačná schéma pokračuje aj v tomto roku. Dotácie budú slúžiť na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, ako aj životné prostredie a rozvoj vidieka

Pre štyri oblasti podpory je vyčlenených 1,5 milióna eur. Suma 500 tisíc eur je určená pre individuálne dotácie predsedu BSK.

„Aj napriek kríze sa nám podarilo zachrániť tohtoročné dotácie. Slúžiť budú na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, životné prostredie a rozvoj vidieka. Vďaka dotačnej schéme podporíme menšie i väčšie občianske projekty, ktoré prispejú k rozvoju nášho kraja. Verím, že ju využije čo najviac žiadateľov, aby sme mohli podporiť kvalitné a zmysluplné projekty,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Žiadatelia o dotáciu z BRDS môžu svoje projekty predkladať do štyroch oblastí podpory:

  1. Kultúra
  2. Mládež
  3. Šport
  4. Životné prostredie a rozvoj vidieka
Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) pokračuje aj v tomto roku. Dotácie budú slúžiť na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, ako aj životné prostredie a rozvoj vidieka.
Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) pokračuje aj v tomto roku. Dotácie budú slúžiť na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, ako aj životné prostredie a rozvoj vidieka.

Podrobné informácie k jednotlivým oblastiam podpory, ako sú zoznam oprávnených žiadateľov, cieľové skupiny, oblasti podpory, či postup pri podávaní dotácií a povinné prílohy k žiadosti, to všetko nájdu žiadatelia tu: https://bratislavskykraj.sk/brds/

Žiadosti o dotáciu je možné posielať do 25. 4. 2023 do 12:00 hodiny a to elektronicky prostredníctvom portálu BSK.

Najskôr budú posudzované formálne náležitosti doručených žiadostí a po ich splnení bude žiadosti posudzovať odborná hodnotiaca komisia.