bratislavska-vodarenska-spolocnost-spustila-kampan-kanal-nie-je-smetisko,-cielena-je-najma-na-deti

Bratislavská vodárenská spoločnosť spustila kampaň Kanál nie je smetisko, cielená je najmä na deti

Bratislavská vodárenská spoločnosť spustila kampaň Kanál nie je smetisko. Komunikuje ňou problematiku znečistenia kanalizácie vecami, ktoré do nej nepatria. Cielená je najmä na deti v predškolskom veku a na žiakov prvého stupňa základných škôl. Uviedol to hovorca BVS Peter Podstupka.

„Na základe našich skúseností táto veková skupina dokáže veľmi citlivo reagovať na témy spojené s ekológiou a rovnako je schopná ovplyvniť aj správanie rodičov,“ skonštatuje Podstupka. BVS upozorňuje, že mnoho ľudí si kanalizáciu mýli s odpadkovým košom. Pripomína, že do kanalizácie, teda do toalety ani kuchynskej výlevky, by sa nemali vylievať alebo vyhadzovať zvyšky jedál či kuchynské oleje. Zachytávajú sa na stenách kanalizácie a spôsobujú jej upchávanie.

Veľkým problémom je aj vyhadzovanie vlhčených utierok do kanalizácie. Zhotovené sú z materiálov, ktoré sa vo vode nerozkladajú a prispievajú k tomu, že kanalizácia sa zablokuje, čo spôsobí problémy pri jej prevádzke. „Tento materiál je problematické spracovať aj na čistiarňach odpadových vôd, kde ho musíme prácne separovať a odniesť na skládky odpadu,“ podotýka Podstupka. Do kanalizácií nepatria ani lieky alebo chemické zlúčeniny, prípadne ropné látky, ktoré majú potenciál ohroziť prevádzku celých čistiarní odpadových vôd. Vylievanie ropných látok alebo chemických zlúčením do bežnej kanalizácie je síce podľa BVS menej častý, za to ale oveľa nebezpečnejší prípad, s ktorým sa vodárne stretávajú.

BVS sa snaží zvyšovať povedomie ľudí o témach súvisiacich nielen s ochranou a distribúciou pitnej vody, ale aj čistením odpadových vôd. Okrem vzdelávacieho programu modrá škola a aktivít vo vodárenskom múzeu sa v tomto roku rozhodla komunikovať aj tému znečisťovania prírody pastovými fľašami, či spomínanú problematiku znečistenia kanalizácie vecami, ktoré do nej nepatria. Kampaňami chce ľuďom poskytnúť informácie o tom, ako sa majú správať, aby zbytočne neznečisťovali prírodu, ale zároveň aj šetrili infraštruktúru.

Zdroj: TASR