chorobnost-na-akutne-respiracne-ochorenia-stupla

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v štvrtom kalendárnom týždni 2023 v porovnaní s predchádzajúcim týždňom na Slovensku stúpla o 4,8 percenta. V prípade chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bol pokles o 0,7 percenta. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva SR.

Epidemiológom počas týždňa nahlásili 45.990 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Ochorenia sa vyskytli najčastejšie vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2404 osôb.

Ako chrípku a CHPO nahlásili 5976 ochorení, čo predstavuje 13 percent z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola tiež vo vekovej skupine do piatich rokov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v štvrtom kalendárnom týždni hlásené spolu v 60 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o 45 materských a 15 základných škôl. V štvrtom kalendárnom týždni boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) z Trnavského a Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 97 prípadov ochorenia SARI, ktoré v štyroch prípadoch skončili úmrtím.

Hlásených bolo spolu 319 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 4,8 percenta menej ako v predchádzajúcom týždni. Antigénové testy ukázali v danom týždni 321 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19, čo je o 5,6 percenta menej ako v predošlom týždni. Z celkového počtu prípadov ochorenia bola za január najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 295 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20.940 osôb. Najviac prípadov od začiatku roka bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

Zdroj: TASR