dialnicny-tunel-cez-karpaty-je-blizsie-k-realite.-projekt-ma-suhlas-envirorezortu

Diaľničný tunel cez Karpaty je bližšie k realite. Projekt má súhlas envirorezortu

Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou tunela Karpaty medzi Račou a Záhorskou Bystricou. Vyplýva to zo záverečného stanoviska k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

„Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona príslušný orgán súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti podľa realizačného variantu V3a, ktorý možno vyhodnotiť za najpriaznivejší v porovnaní s ostatnými navrhovanými variantmi, a to hlavne z hľadiska únosnosti jeho vplyvov na životné prostredie,“ konštatuje envirorezort.

Čo je variant V3a (nadúrovňové križovanie s cestou I/2)

Celková dĺžka úseku 12,417 km
Celková dĺžka tunela KARPATY 11 760 m
Dĺžka hĺbeného tunela pri východnom portáli 140 m
Dĺžka razeného tunela 10 050 m
Dĺžka hĺbeného tunela na západnom portáli 1 570 m
Kategória diaľnice D4 D26,5 / 120
Kategória tunela 2T – 8,0 / 100
Mimoúrovňové križovatky 1
Mostné objekty 1
Objem rúbaniny z tunela Karpaty pri TMB metóde 4 593 000 m3
Diaľničný obchvat Bratislavy

Aplikácia TBM metódy

Pri výrube tunela bude postupne horninový masív rozpojovaný rotačným pohybom frézovej (raziacej) hlavy, ktorá je vybavená reznými a valivými dlátami, rozpojená hornina bude padať na hlavu raziaceho stroja, odkiaľ bude rôznymi dopravníkmi transportovaná von z tunela. Priemerná dĺžka doby razenia tunelových rúr bude 22 mesiacov, tzn. celková dĺžka výstavby sa predpokladá na 5,6 roka.

Nakladanie s rúbaninou

Lokalita A sa nachádza severozápadne od doteraz zastavanej časti obce Marianka. Bude sa nachádzať v zábere stavby a bude slúžiť ako dočasná depónia na nakladanie s rúbaninou. Na lokalite A je uvažovaná realizácia spätných násypov a zásypov na západnom úseku hĺbenej časti tunela Karpaty a remodelácia terénu za účelom začlenenia presypaného tunela do krajiny.

Na stiahnutie:

Záverečné stanovisko (EIA)

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica (kompletná dokumentácia)