domalovali-ste?-farbu-zlikvidujte-s-ohladom-na-zivotne-prostredie

Domaľovali ste? Farbu zlikvidujte s ohľadom na životné prostredie

Zvyšnú farbu na maľovanie je potrebné zlikvidovať s ohľadom na životné prostredie. Ak ide o farby označené ako „eko“ či riediteľné vodou, ich zvyšky nemožno vylievať do umývadla, záchoda či priamo do kanálu. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená linka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

V kanalizácii môže farba poškodiť rúry alebo vyvolať nežiaduce chemické reakcie, pri ktorých vznikajú plyny. „Navyše ohrozujú biochemické procesy v čistiarňach odpadových vôd tak, že zabíjajú mikroorganizmy zodpovedné za odstraňovanie škodlivých látok,“ priblížili environmentalisti s tým, že zvyšky farieb nie sú odpadovou vodou.

„Farby regulované ako nebezpečný odpad (syntetické farby) podliehajú odbornej likvidácii, preto je potrebné odovzdať ich v zberni nebezpečného odpadu alebo pri zbere nebezpečného odpadu vykonávaného obcou,“ uviedla Zelená linka. Zároveň poukázala, že hoci samotné vodou riediteľné farby nie sú klasifikované ako nebezpečný odpad, ich zvyšky už nebezpečným odpadom sú. Preto ich treba taktiež odovzdať na zbernom dvore, ktorý zbiera aj nebezpečný odpad.

Zdroj: TASR