domovy-socialnych-sluzieb-bratislavskeho-kraja-otvorili-1.-rocnik-podujatia-tvoriada-2023

Domovy sociálnych služieb Bratislavského kraja otvorili 1. ročník podujatia Tvoriáda 2023

Župné zariadenia sociálnych vecí (Domov sociálnych služieb pre dospelých Kampíno, DSS Rozsutec, ZSS Pod hradom v Plaveckom podhradí, Zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeámus a Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Lipského Dňa) spoločne otvorili 1. ročník športovo – tvorivej akcie pod názvom Tvoriáda 2023 v ZSS Rosa.

Tvroiáda 2023

Účastníci sa zúčastnili piatich tvorivo – športových disciplín. Témou Tvoriády a zároveň prvou disciplínou bola tvorba loga Tvoriády. Rovnako sa vyhrali aj pri tvorbe z hliny a súťažili v športových disciplínach v slalome a hode na cieľ. Po súťažiach sa patrične odreagovali a spoločne si zatancovali.

Hodnotiaca komisia vyhodnotila najlepšie navrhnuté logo a odmenila všetkých zúčastnených diplomami, medailami a sladkými balíčkami. Cieľom podujatia bolo aj obnovenie starých priateľstiev a utuženie vzájomných vzťahov. Už teraz sa všetci tešia na ďalší ročník.