dss-rozsutec-na-konci-roka-bilancuje

DSS Rozsutec na konci roka bilancuje

Prijímatelia v DSS Rozsutec zažili v druhom polroku 2022 zaujímavé spoločenské podujatia. V septembri oslávili každoročný Pestrý deň, ktorý sa tento rok konal v komornejšej atmosfére na krásnom zelenom dvore zariadenia. V septembri prijímatelia predávali originálne výrobky na Radničiných trhoch v Bratislave, navštívili aj Lamačské hody a koncert Šťastné hviezdy pred nákupným centrom Vivo.

V októbri dvaja prijímatelia zorganizovali posedenie pre všetkých prijímateľov, kde oslávili svoje zasnúbenie. Roman z Rozsutca a Katka z Javorinskej spoločne vystúpili s hudobným vystúpením v novej tvorivej dielni v exteriéri zariadenia. Prijímatelia si tiež o týždeň neskôr užili vystúpenie cimbalovej skupiny Salón Orchestra v tej istej dielni. Prijímateľ Bedřich absolvoval vernisáž výstavy fotografií v Lamači, ktorá vznikla v rámci fotografickej súťaže Fotomaratón a do ktorej sa zapojil. V rámci súťaže získal čestné uznanie. V závere mesiaca absolvovali omšu pod vedením brata Pavla a zúčastnili sa volieb.

November začal čiernobielym posedením, na ktorom si prijímatelia spomenuli na priateľov, ktorí, už nie sú medzi nami. V týždni 21.-25.11. navštevovalo zariadenie sedem študentiek špeciálnej pedagogiky.  Prijímatelia s nimi absolvovali zaujímavé výlety ako návšteva Incheby a výstavy Cosmos, predstavenie v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava, psej kaviarne a cukrárne v Lamači. Tiež opakovane navštívili Centrum rodiny v Dúbravke. Študentky boli pre prijímateľov veľkým prínosom a spestrením všedných dní. V závere mesiaca prijímatelia prezentovali svoje maľované obrazy v rámci vernisáže výstavy vo výstavných priestoroch DSS Rozsutec.

V decembri sa prijímatelia tešili pri predaji svojich hand made výrobkov na Vianočných trhoch na parkovisku BSK a v centre Lamača. V Centre rodiny v Dúbravke vyrábali medovníky. V utorok 6. decembra ich navštívil Mikuláš, anjeli aj čertice. Všetci prijímatelia sa tešia na vianočné obdobie spojené so speváckym vystúpením Romana v Centre rodiny, s omšou, s vianočným večierkom a s oslavami príchodu nového roka.

Vianočné trhy v Lamači
Vianočné trhy v Lamači

„V závere by sme v mene prijímateľov radi poďakovali všetkým sponzorom aj partnerom vďaka ktorým by sa mnohé z vyššie uvedených aktivít konať nemohli. Menovite ďakujeme vám,  Centrum rodiny v Dúbravke, Nadácia mesta Bratislavy, Mestská časť Bratislava Lamač, Univerzita Komenského, Nádej pre Rozsutec, OZ Obláčik, Inklúzia, Občianske združenie Milan Štefánik, CSS Javorinská, brat Pavol a predovšetkým nášmu zriaďovateľovi Bratislavskému samosprávnemu kraju,“ poďakovala riaditeľka zariadenia Magdaléna Mihaliková.