ekocentrum-cunovo-sa-stalo-sucastou-virtualnej-mapy-#eugreendeal

Ekocentrum Čunovo sa stalo súčasťou virtuálnej mapy #EUGreenDeal

Európska únia si dala za cieľ stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050, a k tomuto cieľu sa pridali aj regióny a mestá. S cieľom inšpirovať, ale aj prezentovať dosiahnuté výsledky v oblasti dekarbonizácie európskeho hospodárstva vznikla virtuálna mapa #EUGreenDeal. Jej iniciátorom bol Európsky výbor regiónov. Najnovšie sa v nej nachádza už aj Ekocentrum Čunovo.

„Teším sa, že popri významných európskych projektoch sa na virtuálnej mape objavilo aj naše Ekocentrum, ktoré vzniká v Čunove. Na realizáciu projektov bolo vyčlenených 4,2 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci cezhraničných programov spolupráce s Rakúskom a Maďarskom. V takomto unikátnom environmentálnom a vzdelávacom centre vidím budúcnosť, nakoľko v kraji jeho existencia dlhodobo absentovala. Centrum podporí environmentálne povedomie obyvateľov, ale i fungovanie organizácií pre ochranu prírody, či cezhraničný turizmus a ekoturizmus,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. 

Ekocentrum vznikne rekonštrukciou Čunovského kaštieľa. Po dokončení v ňom budú prebiehať rôzne workshopy, interaktívne environmentálno-vzdelávacie aktivity, letné tábory, tvorivé dielne, cezhraničné konferencie, či prírodovedné výstavy. Tieto aktivity priblížia verejnosti tému udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Príznačným pre tieto témy je chránené územie Lužných lesov, v oblasti ktorých sa kaštieľ nachádza. Návštevníci si tak nielen rozšíria svoje vedomosti v oblasti životného prostredia a klímy, ale budú tiež motivovaní zaviesť udržateľné postupy do svojho každodenného života. Projekt je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT.

Pri obnove kaštieľa v Čunove, ktorý pochádza z 18. storočia, sa zároveň prihliada na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov. Pri rekonštrukcii sa používajú technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie a adaptačné opatrenia. V rámci programu Interreg SK-HU prejde revitalizáciou aj okolitá záhrada.

Ekocentrum Čunovo sa stalo súčasťou virtuálnej mapy #EUGreenDeal
Ekocentrum Čunovo sa stalo súčasťou virtuálnej mapy #EUGreenDeal

Nové Ekocentrum otvorí svoje brány nielen pre obyvateľov BSK, ale aj pre celé Slovensko a zahraničných turistov, čím prispeje k  rozvoju ekoturizmu a cezhraničného turizmu. Taktiež bude zohrávať významnú úlohu pri rozvoji domácej a zahraničnej spolupráce. Pevnou súčasťou fungovania Ekocentra budú inštitúcie v oblasti ochrany prírody, ale aj organizácie venujúce sa prírodnému turizmu zo Slovenska i zahraničia.

Virtuálnu mapu #EUGreenDeal nájdete tu.