mladeznicky-parlament-bratislavskeho-samospravneho-kraja-si-zvolil-svoje-vedenie

Mládežnícky parlament Bratislavského samosprávneho kraja si zvolil svoje vedenie

Členovia Mládežníckeho parlamentu sa stretli v priestoroch Coworkingu Cvernovka, aby si zvolili svoje vedenie.

Predsedom Mládežníckeho parlamentu Bratislavského samosprávneho kraja (MP BSK) sa stal Patrik Klimáček, študent manažmentu verejných politík na Ekonomickej univerzite. Za podpredsedníčku bola zvolená Viktória Trochtová, študentka práva na Právnickej fakulte UK. Post tajomníčky bude zastávať Veronika Hnilicová, ktorá je študentkou manažmentu verejných politík na Ekonomickej univerzite.

Členovia mládežníckeho parlamentu na štvrtkovom stretnutí prerokovali aj vytvorenie pracovných skupín (komisií), v ktorých budú pôsobiť. Každá z komisií bude zastupovať mladých ľudí z Bratislavského kraja v konkrétnej oblasti dotýkajúcej sa ich života.

Podpredsedníčka Viktória Trochtová a predseda MP BSK Patrik Klimáček

Legislatívna komisia bude pripomienkovať materiál a predkladať návrhy, ktoré sa týkajú mladých ľudí v kraji a to v súlade so štatútom mládežníckeho parlamentu. Ten definuje MP BSK ako iniciatívny a poradný orgán predsedu a zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Predsedníčkou legislatívnej komisie sa stala Viktória Trochtová.

Jedným z cieľov MP BSK je spájanie mládežníckych organizácií, študentských a mládežníckych parlamentov v Bratislavskom kraji, ale aj za jeho hranicami. Na koordináciu tejto činnosti vznikla pracovná skupina, ktorú budú viesť Anton Špirka a Ján Mihal.

Za propagáciu mládežníckeho parlamentu bude zodpovedať pracovná skupina zameraná na marketing, ktorej predsedom sa stal Peter Kottlik.

Zároveň si členovia mládežníckeho parlamentu stanovili ciele na ďalšie obdobie, napríklad pripraviť podujatie k Dňu Zeme, organizačne sa podieľať na stretnutí mládežníckych parlamentov z celého Slovenska alebo účasť na stretnutí školských parlamentov v kraji.