na-urade-komisara-pre-osoby-so-zdravotnym-postihnutim-vystavuju-svoje-diela-klienti-zupneho-centra-socialnych-sluzieb-javorinska

Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vystavujú svoje diela klienti župného Centra sociálnych služieb Javorinská

Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na Račianskej ulici v Bratislave vystavujú svoje diela prijímatelia Centra sociálnych služieb Javorinská, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj a zároveň prijímatelia zo zariadenia Impulz. Výstava má názov „Usmej sa“.