narok-na-dotaciu-v-projekte-digitalny-ziak-ma-stale-40.000-ziakov

Nárok na dotáciu v projekte Digitálny žiak má stále 40.000 žiakov

Celkovo 152.000 žiakov základných a stredných škôl môže vďaka národnému projektu Digitálny žiak získať finančný príspevok na nový počítač či tablet. Pred niekoľkými mesiacmi ho spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK). Predseda DK Mário Lelovský v stredu na tlačovej konferencii na sídlisku Luník IX v Košiciach informoval, že spolu s komunitnými centrami aktuálne spúšťajú terénne práce v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK), aby sa pomoc dostala k čo najväčšiemu počtu žiakov.

Desiatky terénnych pracovníkov po celom Slovensku tak už v najbližších dňoch pomôžu stovkám rodín s registráciou i samotným procesom získania a uplatnenia príspevku vo výške 350 eur. Môžu oň aj počas leta požiadať žiaci a ich zákonní zástupcovia, pričom nárok majú primárne štyri skupiny žiakov. DK aktuálne eviduje už viac ako 114.000 zaregistrovaných žiakov. „Odoslali sme už viac ako 42.000 príspevkov. Vďaka projektu má v súčasnosti doma svoj vlastný počítač či tablet už cez 23.000 žiakov,“ uviedol Lelovský s tým, že nárok na pomoc má stále približne 40.000 doposiaľ neregistrovaných žiakov.

Primárnym cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť digitálnych technológií pre všetkých, bez ohľadu na to, z akého sociálno-ekonomického prostredia pochádzajú. „Aktívne spolupracujeme so 139 komunitnými centrami na Slovensku. Vďaka úzkej spolupráci s občianskymi združeniami (OZ) TENENET a ROTA navštívi 20 kvalifikovaných terénnych pracovníkov počas celého leta jednotlivé rodiny a prevedú ich procesom registrácie,“ vysvetľuje expert DK na prostredie MRK Martin Giertl.

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v týchto komunitách podľa Adriany Maškovej z OZ TENENET vítajú predĺženie lehoty na registráciu do konca augusta pre stredoškolákov, respektíve do konca septembra aj pre ostatné skupiny žiakov. Zákonní zástupcovia prejavujú o možnosť získať príspevok podľa starostu Luníka IX Marcela Šaňu veľký záujem. Do aktivít projektu je zapojených takmer 500 slovenských základných a stredných škôl, košický región podľa realizátorov potvrdzuje, že spolupráca so školami je skutočne efektívna a prináša pozitívne výsledky.

O príspevok na nákup novej digitálnej techniky môžu záujemcovia požiadať vyplnením registračného formulára na webovej stránke www.digitalnyziak.sk, kde nájdu aj všetky potrebné informácie. „Spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov prináša výsledky a v konečnom rade je prínosom nielen pre cieľovú skupinu, teda žiakov, ale pre celú komunitu a spoločnosť,“ uzatvára Giertl.

Zdroj: TASR