pravidelne-stretnutie-skolskej-sekcie-sk8-su-prilezitostou-na-vymenu-skusenosti,-ale-aj-na-ziskanie-inspiracii

Pravidelné stretnutie školskej sekcie SK8 sú príležitosťou na výmenu skúseností, ale aj na získanie inšpirácií

V dňoch 15. a 16.2.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie školskej sekcie SK8, teda riaditeľov, vedúcich a zástupcov odborov školstva zo všetkých ôsmich samosprávnych krajov.

Stretnutie zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj a pracovná časť rokovania sa konala v Pezinku v hoteli Zámok Šimák. Hlavnými témami rokovania boli aktuálne otázky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva, legislatívne zmeny, dopady aktuálnych kríz na školy a školské zariadenia, diskutovalo sa aj o kompetenciách a organizačnej štruktúre jednotlivých odborov školstva, o plánovaní počtu žiakov prvých ročníkov či o potrebách trhu práce. V druhej časti stretnutia si pozvaní hostia pozreli župné školy SOŠ vinársko-ovocinársku v Modre, SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste a SPŠ elektrotechnickú na Hálovej ulici v Bratislave.

Takéto pravidelné stretnutia sú dobrou príležitosťou na výmenu informácií, skúseností, ale aj na získanie inšpirácií a podnetov.