prierez-umeleckou-tvorbou-talentovanych-ludi-zijucich-v-dss-a-zpb-merema.-to-je-„amare-merema-2022“

Prierez umeleckou tvorbou talentovaných ľudí žijúcich v DSS a ZPB MEREMA. To je „Amare Merema 2022“

„Amare Merema 2022“ je prierez umeleckou tvorbou talentovaných ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Ladislav Garaj, Modra 2020
Ladislav Garaj, Modra 2020

Predajná výstava „Amare Merema 2022“, nad ktorou prevzala záštitu Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality je výnimočná najmä jedinečným úmyslom autorov vydať zo seba emóciu a pretaviť ju do výtvarného diela. Obdivuhodným spôsobom si autori dokážu zachovať vlastné videnie sveta, svoj autentický rukopis a ostať pri tom sami sebou. Dôležitý je pre nich nielen samotný proces maľby, ale i výsledok. To, ako ich diela vníma verejnosť ovplyvňuje ich motiváciu pre ďalšiu tvorbu.

Výstavu si v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím môžete pozrieť do konca januára 2023. Mnohé diela sú predajné a celý výťažok poputuje na rozvoj umeleckej  tvorby samotných autorov výtvarných diel.

Zdroj: DSS a ZPB Merema