spalovna-presla-najvacsou-generalnou-opravou-za-poslednych-20-rokov

Spaľovňa prešla najväčšou generálnou opravou za posledných 20 rokov

Bratislavská spaľovňa odpadov vo Vlčom hrdle, po novom zariadenie na energetické využívanie odpadu, prešla najväčšou generálnou opravou za posledných 20 rokov. Oprava sa týkala kotlov a pomocných systémov. Informovala o tom Zuzana Balková z bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu.

Rekonštrukciou prešiel najskôr kotol K2, potom K1. Ich generálna oprava má priniesť predĺženie životnosti kotlov, optimalizáciu horenia, zlepšenie riadenia dávkovania odpadu či účinnosti spaľovacieho procesu a prestupu tepla. Zároveň sa majú šetriť náklady i skrátiť čas odstávok v budúcich rokov, čím sa minimalizuje skládkovanie. „Úspešné boli aj následné tlakové skúšky v studenom stave, nasledovali tiež parné prefuky a preplachy tlakových celkov kotlov. Následne sa v polovici decembra minulého roka pristúpilo k nábehu kotlov, ktoré vykazujú bezproblémovú a kontinuálnu prevádzku pri nominálnych parametroch. Opravou prešli aj ostatné technologické zariadenia. Generálna odstávka prebehla bez zaťaženia mestského rozpočtu,“ skonštatovala Balková.

ZEVO je aktuálne vo fáze finalizácie napojenia „energie z odpadov“ zo ZEVO na dodávky tepla do sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) Bratislavy, ktorú prevádzkuje spoločnosť MH Teplárenský holding. ZEVO zároveň v najbližších rokoch čaká modernizácia a ekologizácia, ktoré majú priniesť výrazné zvýšenie energetickej účinnosti až na 85 percent. Výsledkom energetického zhodnotenia nerecyklovateľných odpadov má byť kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla s maximalizáciou využitia energie z odpadov, ktorú chce OLO dodávať aj do bratislavských domácností.

Zdroj: TASR; Foto: OLO