statna-tajomnicka-francuzska-laurence-boone:-odborne-vzdelavanie-je-dolezite-v-celej-europe

Štátna tajomníčka Francúzska Laurence Boone: Odborné vzdelávanie je dôležité v celej Európe

Priestory Strednej odbornej školy technológií a remesiel na Ivanskej ceste v Bratislave 29.11. navštívila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzska Laurence Boone. Cieľom návštevy bol záujem o prezentáciu projektu centra odborného vzdelávania a prípravy, ktoré nedávno Bratislavský samosprávny kraj komplexne zrekonštruoval.

„Odborné vzdelávanie je dôležité v celej Európe. Tu sa vzdelávajú žiaci, ktorí budú ovládať remeslo a dobre sa uplatnia kdekoľvek v Európe,” vyhlásila námestníčka francúzskeho ministra Laurence Boone.

Podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová zdôraznila, žedopyt po absolventoch odborných stredných škôl je veľmi veľký. „Hoci záujem o štúdium tomu ešte donedávna nezodpovedal. Preto Bratislavský samosprávny kraj krok za krokom investuje do stredných škôl a premieňa ich na modernejšie a atraktívnejšie.“

Jedným zo zrealizovaných projektov je aj komplexná rekonštrukcia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre stavebníctvo na Ivanskej ceste v Bratislave.

Modernizácia a rekonštrukcia COVP na Ivanskej ceste sa začala v roku 2019 a týkala sa objektu budovy združených dielní. Zahŕňala nové funkčné využitie priestoru spojené so zmenou dispozičného riešenia vnútorných priestorov. Vznikol tak nový koncept odborného teoretického a praktického vyučovania výrobných priestorov pre vzdelávacie predmety strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, strojný mechanik, či spracovanie dreva.

Zároveň boli komplexne zrekonštruované inžinierske siete a pancierové podlahy na prvom poschodí, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého pohybu ťažkých strojov. Nechýba zateplenie obvodového plášťa a strechy.

Okrem budovy sme investovali aj do samotného vybavenia školy. Nájde tu dielne pre strojové a ručné spracovanie dreva a kovov, inštalatérske práce, strojové obrábanie kovov. Sedem dielní je zameraných na výrobu rozmerných prvkov. Škola sa aktuálne pýši aj novým materiálno-technickým vybavením. Nechýbajú formátovacia píla, zrovnávacia a hrúbková fréza, CNC stroj, CNC obrábacie centrum, pracovné stoly, stolová vŕtačka, ručná ohýbačka a zakružovačka plechu, stojanová a pásová brúska, elektrická zváračka, solárne panely, stolárske stoly, stolová kotúčová píla, zrovnávacia fréza, jednovretenová fréza, či stojanová vŕtačka.

Budova školy mala ešte nedávno vysokú energetickú náročnosť – v lete tu bolo teplo a v zime zima. Školu trápili časté poruchy inžinierskych sietí, dnes už nevyhovujúce dispozičné riešenie, ale aj veľké hygienické nedostatky.

Rekonštrukcia, financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), umožní škole lepšiu odbornú prípravu žiakov a ich zameranie sa na podmienky podnikateľského prostredia a absolvovanie praxe v súkromnom sektore a prispeje aj k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju pedagógov.

„Odborné vzdelávanie má nezastupiteľné miesto v 21. storočí. Žiaci v tejto škole pracujú na reálnych zariadeniach, na ktorých by sa inak museli učiť dlhé mesiace v zamestnaní. Často sa ma zahraniční partneri pýtajú, či má Slovensko dosť kvalifikovaných ľudí. Táto škola nielen ukazuje cestu, ale je aj živým dôkazom, že Slovensko má pracovitých, šikovných a kvalifikovaných ľudí,“ uzavrel štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Andrej Stančík.