v-bratislavskom-kraji-umiestnili-unikatne-dopravne-znacenie

V Bratislavskom kraji umiestnili unikátne dopravné značenie

Správca ciest II. a III. triedy Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja umiestnil novú dopravnú značku a to na dvoch križovatkách III/1082 a III/1083 – Slovenský Grob a III/1059 a III/1082 v Chorvátskom Grobe, časť Čierna Voda. Je jedinou takouto značkou nielen v rámci Bratislavského kraja, ale na Slovensku vôbec. 

„Samozrejme cieľom bola bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a radi vždy prinesieme niečo nové. Takéto dopravné značenie sa nám osvedčilo, nakoľko sa zvýšila priepustnosť dopravy. Máme aj pozitívnu spätnú väzbu od vodičov, dotknutých obcí, ale i Policajného zboru,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

SC BSK umiestnila dočasnú cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke ciest III/1082 a III/1083 v Slovenskom Grobe, za účelom zlepšenia dopravnej situácie po sprevádzkovaní prepojenia diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 pri Chorvátskom Grobe.

Práve súčasťou signalizačného zariadenia je aj novinka – dopravná značka „Zelená šípka“. Vodičovi umožňuje po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Správca župných komunikácií bude takéto trvalé dopravné značenie aplikovať aj na ďalších križovatkách v kraji.