v-okrese-senec-sa-konala-dopravno-bezpecnostna-akcia-reflex

V okrese Senec sa konala dopravno-bezpečnostná akcia Reflex

Policajti seneckého okresu sa v mesiaci február zapojili do dopravno-bezpečnostnej akcie Reflex. Prioritou bolo preveriť účastníkov cestnej premávky a tým znížiť počet dopravných nehôd na cestách.  Do akcie boli zapojení policajti dopravnej, poriadkovej a železničnej polície, ktorí sa zamerali hlavne na miesta, kde dochádza podľa vykonaných analýz dopravno-bezpečnostnej situácie k najčastejším dopravným nehodám s následkom na živote a zdraví.

Pri chodcoch a cyklistoch sa policajti zameriavali na správny pohyb v obci aj mimo obce, ich vstup na vozovku, využívanie priechodov pre chodcov a predovšetkým na to, či používajú aktívne reflexné prvky počas zníženej viditeľnosti. Pri motorových účastníkoch cestnej premávky sa zamerali najmä na kontrolu dodržiavania ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy motorových vozidiel.

Počas akcie sa v okrese Senec previnilo 158 vodičov motorových vozidiel, z čoho 145 vodičov bolo riešených v blokovom konaní, 5 vodičov bolo vybavených napomenutím a 8 priestupkov bolo oznámených na dopravný inšpektorát.  Najčastejšie sa vodiči dopustili prekročenia maximálnej rýchlosti a to 68 vodičov, 8 vodičov obsluhovalo mobilný telefón počas jazdy, 4 vodiči neboli počas jazdy pripútaní bezpečnostnými pásmi, 2 vodiči nedali prednosť v jazde, 2 vodiči šoférovali pod vplyvom alkoholu a 56 vodičov inak porušilo pravidlá cestnej premávky.   

Policajti počas tejto akcie pôsobili nielen represívne, ale i preventívne a viacerým chodcom a cyklistom rozdali reflexné predmety a pásky. Na bezpečnosť na ceste nesmieme zabúdať ani počas ostatných dní v roku a preto vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali zodpovedne, neohrozovali seba ani ostatných a dbali na pravidlo: „Vidieť a byť videný!“

Zdroj: Senec.sk