v-petrzalke-rozsiria-regulaciu-parkovania

V Petržalke rozšíria reguláciu parkovania

Prísnejšie pravidlá parkovania sa na území bratislavskej Petržalky majú rozšíriť do ďalších miestnych štvrtí. Mestská časť sa chystá pokračovať v zónovaní niektorých ďalších oblastí, kde sa bude dať parkovať len na miestach vyznačených modrou farbou,“ uviedol vedúci petržalského referátu statickej dopravy Ivan Lučanič.

Hlavné mesto zároveň avizuje v Petržalke rozšírenie celomestskej parkovacej politiky „Podľa väčšiny opýtaných po dvoch mesiacoch od zazónovania lokalít nová regulácia výrazne alebo čiastočne zlepšila ich parkovanie. Tri štvrtiny z nich pozorovali vo svojej lokalite výrazné alebo čiastočné zlepšenie parkovania aj podľa dopravných predpisov,“ skonštatoval Lučanič.

Mestská časť nedávno dokončila projekt zónovania lokality Háje 1, v najbližšom období plánuje pokračovať v časti Lúky I – VIII. Tieto oblasti sa bude snažiť dokončiť ešte v tomto roku. Zónovanie zaviedla samospráva už v častiach Dvory I – VI s výnimkou časti Dvory IV, ktorá je súčasťou PAAS, či v Starej Petržalke.

Zároveň rozšírenie svojej celomestskej parkovacej politiky prisľúbil aj magistrát. Týkať sa má častí Háje II a III, Dvory V a VI a Háje II – sever s tým, že do konca roka majú byť zaregulované všetky hlavné dopravné ťahy. Ako prvé by z nich mali reguláciu postúpiť Dvory V a VI a Háje II – sever, zavádzanie parkovacej politiky sa odhaduje približne na polovicu júla. V prípade častí Háje II a III nie je pre výrazne väčší počet parkovísk vylúčený posun zavádzania nových pravidiel.

Mestská časť do svojho miestneho parkovacieho systému zapojila aj niektoré súkromné parkoviská. Využívané sú však zatiaľ minimálne, keďže na väčšine z nich musia platiť aj rezidenti jedno euro na noc. „Síce ide z nášho pohľadu o veľmi výhodnú cenu, no pokiaľ majú vodiči možnosť parkovať úplne zdarma v zatiaľ nezazónovaných oblastiach, ich výber je jasný, a to aj s rizikom, že porušia zákon,“ poznamenal Lučanič.

Sťažnosti na zónovanie miestny úrad neeviduje. Na väčšine zazónovaných parkoviskách sa nájdu aj voľné miesta, neplatí to však všade. V niektorých lokalitách je situácia s parkovaním kritickejšia, rezidenti aj nerezidenti sú viac vytláčaní do vzdialenejších oblastí. „Ak aj máme sťažnosti, tie sa viac týkajú odťahovania vozidiel v našej réžii z dôvodu nelegálneho parkovania v zónach,“ doplnil Lučanič s tým, že ide najčastejšie o prípady, keď vozidlo tvorí prekážku vo vjazde či výjazde alebo pred križovatkou.

Zdroj: TASR