v-pezinku-spustili-projekt-bezplatneho-dlhoveho-poradenstva-pre-ludi-zasiahnutych-tazkou-financnou-situaciou

V Pezinku spustili projekt bezplatného dlhového poradenstva pre ľudí zasiahnutých ťažkou finančnou situáciou

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predstavuje projekt Bezplatné dlhové poradenstvo. Bezplatné dlhové poradne boli vytvorené za účelom poskytovania bezplatnej pomoci zameranej na riešenie problémov ľudí zasiahnutých ťažkou finančnou situáciou, kde sieť poradní BDP pokrývajúcich celé územie Slovenska poskytuje pomoc obyvateľstvu v ekonomickej, finančnej, právnej i psychologickej oblasti.

Poradenstvo sa poskytuje v Pezinku na adrese Šancová 2, 902 01 Pezinok, tel.: 0918 654 816, e-mail: bdp.pk@upsvvr.gov.sk.

Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo je realizovaný ústredím práce sociálnych vecí a rodiny a financovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: Dunajskaluzna.sk