v-seneckom-labyrinte-sa-konal-hviezdoslavov-kubin

V seneckom Labyrinte sa konal Hviezdoslavov Kubín

Od skorých ranných hodín sa konalo okresné kolo 69. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín v priestoroch Labyrintu MsKS v Senci. Účasť a konkurencia bola po pandemických rokoch obrovská, prišlo takmer 100 žiakov zo základných aj základných umeleckých škôl z celého okresu.

Organizovania súťaže sa ujala ZŠ Kysucká v Senci pod taktovkou učiteľky Karolíny Mikulčíkovej a Miestny odbor Matice slovenskej v Senci, ktorý delegoval do poroty Helenu Čajkovú a prispel aj cenami pre víťazov súťaže. 

Na prvých miestach sa umiestnili:

I.        kategória – Sára Lalík zo ZŠ v Kráľovej pri Senci (próza) a Zoja Vargová zo ZŠ v Kráľovej pri Senci (poézia),

II.      kategória – Stella Krišková zo ZUŠ v Senci (próza) a Markus Sopko zo SZŠ Kysucká v Senci (poézia),

III.     kategória – Selena Daniela Sikorjaková zo ZŠ Tajovského v Senci (próza) a Lea Müllerová zo ZŠ v Novej Dedinke (poézia).

Títo šikovní recitátori postupujú ďalej a budú reprezentovať senecký okres aj na krajskom kole súťaže.

Senecké základné školy a základná umelecká škola  vybojovali tri 1. miesta, jedno 2. miesto a tri 3. miesta.