vyrezavane-ovocie-z-hotelovej-akademie-okuzli-na-slavnostiach-ci-podujatiach

Vyrezávané ovocie z hotelovej akadémie okúzli na slávnostiach či podujatiach

Poznáte carving? Je to výroba umelých tvorivých dielov z ovocia či zeleniny. Táto technika sa používa na zdobenie ovocia a zeleniny na rôznych slávnostiach, ako sú svadby, narodeniny, bankety či iné slávnosti. Ako na to, prezradili študenti z Hotelovej akamédie na Mikovíniho ulici v Bratislave.

V prvom rade musíte vybrať vhodný kus ovocia alebo zeleniny, ktorý bude rovný a celistvý. Potom môžete začať so strihaním, dlabaním alebo rezaním rôznych vzorov do ovocia.

Na to, aby ste vyrezali do ovocia alebo zeleniny, odporúčame špeciálne nástroje. „Potrebujete k tomu sadu, ktorá obsahuje thajské nože, či dlátka,” vysvetľuje Sophie Melicherová z Obchodnej akadémie na Mikovíniho ulici. Nože môžete použiť nože na vytvorenie detailných a jemných vzorov alebo dláta na vytvorenie hlbších a zreteľnejších detailov. Mnoho ovocných “sochárov“ používa aj rôzne vyrezávacie šablóny, ktoré im pomáhajú vytvoriť rôzne vzory a tvarovanie ovocia. „Väčšinou však tvoríme podľa fantázie alebo podľa predlôh,” dopĺňa študentka Karla Hudecová. 

Ak chcete vytvoriť ešte viac umeleckých detailov, môžete farbiť ovocie pomocou potravinárskej farby, ktorá dodá ovociu ešte viac textúry a farby.

Aká je náročnosť celého procesu? “Mnohé vyrezávané predmety vyzerajú jednoducho, ale ak chcete dobre chytiť nôž alebo dlátko, a mať k tomu správny sklon a správny tlak, nie je to úplne jednoduché,” dodáva riaditeľka hotelovej akadémie Magdaléna Ochabová.

Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave

Škola vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy pracovníkov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň; Združenej hotelovej akadémie, Hotelovej školy a SOU spoločného stravovania, korene ktorého siahajú až do roku 1954.

Jej vek prezrádza, že už prešla detskými chorobami a dnes ponúka skúsenosti a kvalitu. Ako jediná štátna hotelová akadémia v Bratislave poskytuje bezplatné stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom, alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom.

Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti.

Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal v kurzoch, ktoré sú organizované priamo na pôde školy. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

vyrezávané ovocie a zelenina
Študenti Obchodnej akadémie v Teleráne 4. 4. 2023

Pozrite si video: