zupa-rekonstruuje-cestu-pri-budmericiach-(video)

Župa rekonštruuje cestu pri Budmericiach (VIDEO)

Bratislavský samosprávny kraj do konca roka plánuje komplexne zrekonštruovať viaceré úseky ciest. Jedným z nich je aj cesta II/ 504 z Budmeríc do Ružindolu po hranicu Bratislavského a Trnavského kraja. Práce sa už začali realizovať a to technológiou recyklácia za horúca na mieste, ktorá umožňuje práce aj v tomto klimatickom období.

„Cesta má necelé štyri kilometre a bola v nevyhovujúcom stave. Aj vďaka obyvateľom, ktorí sa ozývali, sme zmenili prioritizáciu plánu opráv a zaradili sem aj tento úsek. Verím, že rekonštrukcia prispeje aj k tomu, že sa cesta stane bezpečnejšou, nakoľko má aj jednu zákrutu, kde sa už stalo veľa smrteľných nehôd,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba. 

Správca komunikácií II. a III. triedy v Bratislavskom regióne Správa ciest BSK najskôr odfrézuje poškodené vrstvy vozovky v hrúbke 0 – 3 cm. Následne sa bude realizovať recyklácia pôvodnej asfaltobetónovej vozovky s pridaním potrebnej frakcie kameniva a asfaltového spojiva v hrúbke 5 cm, ktorá bude tvoriť novú ložnú vrstvu vozovky a súbežne bude prebiehať pokládka novej obrusnej asfaltobetónovej vrstvy vozovky z modifikovaných (trvácnejších) asfaltov v hrúbke 3 cm. Súčasťou bude aj zrezávanie krajníc, realizácia nových nespevnených krajníc, osádzanie zvislého dopravného značenia, smerových stĺpikov. Pribudne tu aj štrukturované 3D vodorovné dopravné značenie a nové retroreflexné gombíky na zvýšenie pasívnej bezpečnosti v strede jazdného pruhu. Práce by mali byť ukončené v priebehu novembra 2022.

„Ak zhrnieme dokopy už zrealizované úseky ciest, ako aj úseky, ktorých priama realizácia začína v tomto období na základe už uzatvorených zmlúv s dodávateľmi, tak sa nám za toto volebné obdobie podarilo zabezpečiť rekonštrukciu celkovo až 147 km ciest, čo je bezmála 30 % z celkovej dĺžky župných ciest. Vďaka tomu budú cesty v kraji bezpečnejšie a komfortnejšie,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Technológia recyklácia za horúca na mieste umožňuje rýchle a lacné ekologické opravy úsekov v extraviláne, súbežnú realizáciu dvoch vrstiev vozovky a opätovné využitie materiálov z vozovky do nespevnených krajníc. Takto zrekonštruované cesty majú dlhšiu trvácnosť, vyššiu rovinnatosť a komfort prejazdu vozovkou.