restaurovanie-sakralnej-pamiatky-a-rekonstrukcia-okolia-pricestneho-kriza v-obci-tomasov

Reštaurovanie sakrálnej pamiatky a rekonštrukcia okolia prícestného kríža v obci Tomášov

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Reštaurovanie sakrálnej pamiatky a rekonštrukcia okolia prícestného kríža.

Reštaurovanie sakrálnej pamiatky a rekonštrukcia okolia prícestného kríža, ktorý tvorí významnú pamätihodnosť obce, prebehlo s cieľom prezentácie minulosti obce Tomášov.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov a tiež z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 3000 €).

Okres: Senec

Obec: Tomášov

Celkové výdavky projektu: 4 554 €