sad-janka-krala-je-opat-bezpecny-a-spristupneny-v-celej-jeho-krase

Sad Janka Kráľa je opäť bezpečný a sprístupnený v celej jeho kráse

Stromy v Sade Janka Kráľa v Bratislave, ktoré zaplavila voda z poškodeného potrubia, sú bezpečné. Jeden strom je však ešte dočasne oplotený a bude na ňom čoskoro vykonaná ťahová skúška.

Sad je odvodnený a celkovo sa odčerpalo 5,5 milióna litrov vody do Dunaja a časť sa vsiakla do pôdy. Po oprave potrubia na mieste havárie nasledujú terénne úpravy, oprava chodníka či cvičiska pod Mostom SNP.

Sad Janka Kráľa a jeho okolie zaplavila v nedeľu (12. 3.) voda. Došlo k poruche na jednom z veľkých transportných vodovodných potrubí vedúcich z vodného zdroja Pečniansky les.

Zdroj a foto: Hlavné mesto SR Bratislava, TASR