vyhlasenie-vyznamneho-lesnickeho-miesta-letovisko-harmonia

Vyhlásenie významného lesníckeho miesta letovisko Harmónia

Tvorba siete významných lesníckych miest je dlhodobý projekt štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, v rámci ktorého upozorňuje verejnosť na lokality významné z pohľadu lesníckej minulosti i súčasnosti. Sú medzi nimi lesnícke technické stavby, architektúra, obnovené lesné porasty, lokality dokumentujúce pokrokové prístupy k obhospodarovaniu lesa, miesta späté s osobnosťami lesníctva a pod.

Jednou z takýchto lokalít, ktoré si zaslúžia pripomenutie, najmä v dnešnej uponáhľanej dobe, je aj bývalé klimatické letovisko Harmónia. Letovisko zažilo vzlety aj pády. Minulé časy pripomínajú zachovalé vily a zrekonštruovaná budova lesného úradu s pamätnou tabuľou a bustou Alexandra Filípeka.

Slávnostný akt vyhlásenia sa uskutoční pred budovou bývalého lesného úradu v Modre – Harmónii dňa 27. apríla 2023 o 14.00 h.