wifi4eu-–-realizacia-pokrytia-verejnych-priestorov-bezplatnym-wifi-signalom-v-meste-modra

Wifi4EU – Realizácia pokrytia verejných priestorov bezplatným Wifi signálom v meste Modra

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Wifi4EU – Realizácia pokrytia verejných priestorov bezplatným Wifi signálom.

Projekt bol financovaný z externých zdrojov.

Okres: Pezinok

Obec: Modra

Celkové výdavky projektu: 15 000 €