zupa-otvorila-v zariadeni-socialnych-sluzieb-rozsutec-tvorivu-dielnu.-vznikla-z byvalej-kotolne

Župa otvorila v zariadení sociálnych služieb Rozsutec tvorivú dielňu. Vznikla z bývalej kotolne

Klienti Domova sociálnych služieb Rozsutec v bratislavskom Lamači, dostali do používania novo zrekonštruovaný, zväčšený a moderný priestor tvorivej dielne. Vznikol prestavbou pôvodnej uhoľnej kotolne. Slávnostne ho spolu otvorili predseda BSK Juraj Droba, riaditeľka zariadenia Magdaléna Mihaliková a poslankyňa NR SR Jana Žitňanská. Zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

„Aj takýmito malými krokmi skvalitňujeme život klientov našich zariadeniach sociálnych služieb. Pokračujeme tak v napĺňaní nášho záväzku. Po rokoch sa zo starej nevyužívanej kotolne stalo miesto, kde to naozaj žije. A to hlavne vzdelávacími aktivitami pre zamestnancov, ale hlavne aktivitami pre prijímateľov sociálnej služby. Tvorivá dielňa napomôže vytvárať podmienky k tomu, aby sa naši klienti v čo najväčšej možnej miere dokázali začleňovať do života,“ uviedol na slávnostnom otvorení predseda BSK Juraj Droba.

Budova bola pôvodne postavená v 70-tych rokoch minulého storočia ako kotolňa na tuhé palivo. Nakoľko klienti zariadenia nemali pre tvorivú činnosť samostatné priestory, pristúpila župa k prebudovaniu starej kotolne na tvorivú dielňu. Projekt pozostával z rekonštrukcie pôvodnej časti budovy a z vybudovania novej prístavby.

Tvorivá dielňa je určená na tvorivé práce pre klientov ako aj na vzdelávanie pre zamestnancov. Zariadenie ju bude môcť používať ako priestor na stretávanie pre väčší počet ľudí.

Náklady na rekonštrukciu dosiahli takmer 81.000 eur a financované boli z prostriedkov BSK. Zahŕňali architektúru a statiku, zdravotechniku, ústredné kúrenie, elektroinštaláciu, zateplenie fasády a výmenu okien. Súčasťou projektu bola aj oprava vnútro areálových spevnených plôch v sume takmer 10.000 eur.

„Týmto projektom sa zlepšia podmienky pre klientov s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami. Rozšíri sa tiež pre nich spektrum terapeutických možností práce. Naši pracovníci budú mať zase možnosť viac vo svojej činnosti využívať kreatívny a inovatívny prístup. Klienti môžu uplatniť svoj tvorivý potenciál,“ dodala riaditeľka DSS Rozsutec Magdaléna Mihaliková.

DSS Rozsutec poskytuje sociálne služby pred 32 mladších dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami.  Ide o mladých klientov žijúcich v skupinovom dome, ktorí sa pripravujú na svoje budúce zaradenie do komunity a vzdelávajú sa v škole podľa svojho záujmu. Dokonca sa niektorí aj uchádzajú o zodpovedajúce pracovné pozície na trhu práce.

Viac fotografií z otvorenia nájdete KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ.

Foto: Monika Kováčová