zupan-droba:-cierny-den-pre-samospravu.-danovy-bonus-ochromi-zupy,-mesta-a-obce

Župan Droba: Čierny deň pre samosprávu. Daňový bonus ochromí župy, mestá a obce

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba ostro kritizuje návrh nového daňového bonusu, ktorý pripraví samosprávy o stovky miliónov eur. V prípade Bratislavského kraja to spôsobí výpadok až 18 miliónov. 

Úpravu daňového bonusu, ktorú navrhlo Ministerstvo financií SR, posunulo 82 poslancov NRSR do druhého čítania. „Naivne som dúfal v zdravý rozum aspoň u tých poslancov, ktorí sú zároveň starostami a primátormi a nádejal som sa, že táto legislatívna zvrátenosť nemôže byť predsa schválená. Mýlil som sa. Predmetný návrh zoberie samosprávam taký obrovský balík peňazí, že môžeme zabudnúť na investície aj rozvoj. Zo županov, primátorov a starostov budú len údržbári a hasiči,“ skonštatoval bratislavský župan Juraj Droba.

A čo to bude znamenať v praxi? Prestanú sa opravovať cesty, zastavia sa rekonštrukcie stredných škôl či domovov sociálnych služieb. Ohrozené budú najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Aby kraj vôbec zabezpečil základný chod svojich zariadení, bude musieť navyšovať poplatky pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb, či platby za bývanie na stredoškolských internátoch. Nebude môcť investovať do rozvoja kraja, pretože jednoducho nebudú peniaze na navyšovanie kapacít v škôlkach, školách, domovoch pre seniorov či zariadeniach sociálnych služieb. Šetrenie sa bohužiaľ dotkne aj dotácií na šport, kultúru a mládež. Samozrejme divadlá, múzeá, knižnice, osvetové strediská a ďalšie kultúrne inštitúcie, športová činnosť a cestovný ruch budú prvé oblasti, ktoré významne a okamžite pocítia znížený objem financií. Obce a mestá budú musieť zvýšiť dane z nehnuteľnosti, poplatky za odpad, stočné, škôlky, stravu v škôlkach a školách, družiny, domovy dôchodcov, ceny v MHD, poplatky na športoviskách. „Som síce sklamaný a smutný, ale nie som človek, ktorý skladá zbrane. Župani, primátori a starostovia, ideme rozhodovať o ďalšom spoločnom postupe,“ dodal Droba.

Konkrétne v Bratislavskom kraji by to znamenalo:

  • Mimoriadny nárast výdavkov na prímestskú autobusovú dopravu z dôvodu rastu cien pohonných hmôt a garantovaného 5 % nárastu miezd vodičov. To spôsobí zvýšené ceny lístkov a zároveň zníženie počtu spojov.
  • Mestá, obce a VÚC budú musieť zásadne zvýšiť poplatky pre klientov vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb. Zvýšenie cien sa dotkne aj súkromných a cirkevných zariadení sociálnych služieb, nakoľko ich ceny sa legislatívne odvíjajú od cien verejných zariadení.
  • Všetky špecifické sociálne služby (pobytové zariadenia sociálnych služieb), ako je pomoc autistom, mentálne a telesne postihnutým, azylové domy pre týrané ženy, programy rehabilitácie, podporované bývanie a ďalšie, budú čeliť existenčným problémom, nakoľko zriaďovatelia nebudú mať zdroje na dofinancovanie
  • Žiakom stredných škôl hrozí zvýšenie poplatkov za školské stravovanie a internáty.
  • Samosprávy prestanú dofinancovávať pedagogických zamestnancov.
  • Na údržbu ciest II. a III. triedy a všetkých miestnych a obecných komunikácií pôjde výrazne menej zdrojov. Bude to znamenať viac výtlkov, nižšia bezpečnosť, menej poriadku a viac špiny.
  • Budú sa musieť odložiť a rušiť investície, vrátane investícií spolufinancovaných z eurofondov – ako napr. Malokarpatský obchvat, deinštitucionalizácie sociálnych služieb alebo nové školské kampusy. 
  • Divadlá, múzeá, knižnice, osvetové strediská a ďalšie kultúrne inštitúcie, športová činnosť a cestovný ruch budú prvé oblasti, ktoré významne a okamžite pocítia znížený objem financií.
  • Divadlá nebudú mať prostriedky na prípravu predstavení, knižnice budú mať problémy s obnovou knižného fondu, osvetové strediská nebudú rozširovať svoju publikačnú a osvetovú činnosť.
  • Obce a mestá budú musieť zvýšiť dane z nehnuteľnosti, poplatky za odpad, stočné, škôlky, stravu v škôlkach a školách, družiny, domovy dôchodcov, ceny v MHD, poplatky na športoviskách.