mobilna-aplikacia-„dnes-dycham“-vam-povie,-aka-ja-kvalita-ovzdusia

Mobilná aplikácia „Dnes dýcham“ vám povie, aká ja kvalita ovzdušia

Cieľom Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je zvyšovať povedomie verejnosti. Novinkou je aplikácia, ktorá informuje o kvalite ovzdušia spolu s odporúčaním, či je potrebné obmedziť vonkajšie aktivity.

Mobilná aplikácia ,,Dnes dýcham“ zobrazuje informatívne hodnoty úrovne znečistenia ovzdušia pod označením IKO – index kvality ovzdušia. Má 3 farby, ako semafor. Účelom takéhoto hodnotenia je súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o aktuálnom stave kvality ovzdušia prostredníctvom jednoduchej farebnej a slovnej škály. Hodnoty indexu kvality ovzdušia sú vytvorené na základe údajov z automatických monitorovacích staníc, ktoré sú prevádzkované Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

V mobilnej aplikácii je možnosť si vybrať, z ktorej stanice sa budú zasielať push notifikácie o zmene stavu kvality ovzdušia. Zasielanie je možné si nastaviť z vybraných, ale aj zo všetkých staníc. Push notifikácie sú odosielané pri zmene kvality ovzdušia správou s aktuálnou hodnotou indexu kvality ovzdušia. Okrem iného umožňuje zaslať správu o prípadnom lokálnom znečisťovaní alebo znečistení ovzdušia vyplnením krátkeho formulára s možnosťou pridania fotografie z miesta znečistenia a popisom. Pre zlepšenie vývoja a funkčnosti aplikácie je možné zaslať informáciu v podobe krátkej správy, kde sa môže uviesť požiadavka.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie ,,Dnes dýcham“ sa užívateľ rýchlym a prehľadným spôsobom dozvie, aký je aktuálny stav kvality ovzdušia vo vybraných lokalitách na Slovensku spolu s odporúčaním, či a ako je potrebné obmedziť aktivity vo vonkajšom prostredí.