v-zdravom-tele-zdravy-duch-na-jar-aj-v dss-rozsutec

V zdravom tele zdravý duch na jar aj v DSS Rozsutec

Keď nás ráno privítajú spoza okna slnečné lúče, ale ráno je ešte mrazivé, dobre padne si zacvičiť. Takto je to aj v DSS Rozsutec, kde si klienti radi zacvičia s novými  športovými pomôckami.

Pri cvičení používajú karimatky, činky, fit lopty, rotačné disky či expandery. Klienti cvičia v polohe, aká im vyhovuje, či je to v stoji, v sede, alebo v ľahu. Okrem nových pomôcok používajú pri cvičení aj pet fľaše naplnené vodou. Pri cvičení je dôraz na čo najväčšiu samostatnú aktivitu klientov.

Pri pravidelnom cvičení si klienti precvičujú koordináciu pohybov, jemnú a hrubú motoriku, senzomotoriku, pamäť a pozornosť, čím profituje telo i mozog cvičiaceho. Ďakujeme týmto občianskemu združeniu Nádej pre Rozsutec, ktorému cvičebné pomôcky venovala Nadácia Kia Slovakia v rámci projektu O krok vpred.