vajnory-odstranovali-nelegalne-skladky

Vajnory odstraňovali nelegálne skládky

Mestská časť Vajnory dbá o čistotu verejných priestranstiev. Preto pracovníci hospodárskej správy pristúpili k likvidácii nelegálnych skládok komunálneho odpadu, ktoré sa nachádzali v lokalite Rybničná – Na pántoch.

„Každý je zodpovedný za odpad, ktorý vytvára. Vytváranie nelegálnych skládok je nezodpovedné nielen voči životnému prostrediu, ale aj voči všetkým spoluobčanom, keďže za likvidáciu odpadu platíme zo spoločných prostriedkov, ktoré môžu mať aj iné, oveľa lepšie využitie. Spoločne môžeme prispieť k tomu, aby boli Vajnory skutočne čisté a pekné,“ priblížila mestská časť na sociálnej sieti.

Zdroj: Vajnory-dedina v meste