vybudovanie-a-zrevitalizovanie-oddychovej-zony-pri-malom-dunaji-v-obci-tomasov

Vybudovanie a zrevitalizovanie oddychovej zóny pri Malom Dunaji v obci Tomášov

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie a zrevitalizovanie oddychovej zóny pri Malom Dunaji, rozvoj turistickej infraštruktúry a vodného turizmu.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 9 500 €).

Okres: Senec

Obec: Tomášov

Celkové výdavky projektu: 21 707 €